StocksArthur J.Gallagher & CoAJG

AJG

Arthur J.Gallagher & Co

171.83 -0.70 (-0.41%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
171.50
B
172.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó171.83
Trong Ngày 169.22 - 173.25
Trong 52 Tuần 146.78 - 191.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)870.21K
Lợi nhuận trong 1 năm11.42%
Beta0.9096
Vốn hóa thị trường36.14B
Hệ số P/E34.65
Doanh thu8.44B
EPS4.9592
Cổ tức (Lợi suất)2.01 (1.17%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/2022150.00160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Insurance Brokers Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick J. Gallagher, Jr.
Nhân viên 39,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Arthur J.Gallagher & Co increased tính đến 19.77% và có tổng là 8.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 11.29% đến 955.00M. Tài sản ròng increased tính đến 37.34% đến 8.56B và EPS increased từ 4.20 đến 4.37.
AJG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
85.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.00%
Biên Hoạt động
18.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.26%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.14B
1.97B
2.44B
2.04B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
238.6M
120.9M
439.1M
285.1M