StocksAkamai TechnologiesAKAM

AKAM

Akamai Technologies

81.11 -0.98 (-1.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
80.96
B
81.25

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó81.11
Trong Ngày 80.00 - 81.37
Trong 52 Tuần 80.00 - 123.01
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.5M
Lợi nhuận trong 1 năm-26.42%
Beta0.6418
Vốn hóa thị trường12.89B
Hệ số P/E23.07
Doanh thu3.57B
EPS3.5164
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Tom Leighton, PhD
Nhân viên 8,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Akamai Technologies increased tính đến 8.23% và có tổng là 3.46B. Thu nhập ròng increased tính đến 16.98% đến 651.64M. Tài sản ròng increased tính đến 6.56% đến 4.53B và EPS increased từ 3.37 đến 3.93.
AKAM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.54%
Biên Hoạt động
22.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.55%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
860.33M
905.36M
903.65M
903.33M
Lợi nhuận Gộp
510.96M
547.4M
537.57M
521.29M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
207.15M
213.05M
191.95M
N/A
Thu nhập Ròng
178.92M
160.53M
119.16M
119.54M