Stocks-ALV.DE-Allianz SE

ALV.DE Allianz SE

242.90 0 (0%)
Giao dịch

Allianz SE giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
92.78B
Phạm vi trong ngày
240.74
-
243.88
Phạm vi 52 tuần
192.15
-
249.92
Khối lượng (3 tháng)
725.13K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.58
Doanh thu
121.58B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
272.17

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 56 
66
Môi trường
47
Xã hội
45
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh