StocksApplied Materials IncAMAT

AMAT

Applied Materials Inc

81.93 -2.49 (-2.95%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
81.80
B
82.09

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó81.93
Trong Ngày 81.39 - 84.32
Trong 52 Tuần 81.39 - 166.88
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.93M
Lợi nhuận trong 1 năm-36.53%
Beta1.604
Vốn hóa thị trường70.49B
Hệ số P/E10.96
Doanh thu25.09B
EPS7.4729
Cổ tức (Lợi suất)1.02 (1.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202290.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Gary E. Dickerson, MBA
Nhân viên 27,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/10/2021: Doanh thu của Applied Materials Inc increased tính đến 34.07% và có tổng là 23.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 62.70% đến 5.89B. Tài sản ròng increased tính đến 15.78% đến 12.25B và EPS increased từ 3.92 đến 6.40.
AMAT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
21.38%
Biên Hoạt động
30.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
24.90%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
6.12B
6.27B
6.25B
6.52B
Lợi nhuận Gộp
2.95B
2.96B
2.93B
3.01B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.01B
1.97B
1.89B
1.92B
Thu nhập Ròng
1.71B
1.79B
1.54B
1.61B