Stocks-AMG.NV-AMG Advanced Metallurgical Group NV

AMG.NV AMG Advanced Metallurgical Group NV

35.64 1.08 (3.12%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư