Stocks-AMP.MI-Amplifon

AMP.MI Amplifon

27.84 -0.58 (-2.04%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó27.84
Trong Ngày 27.68 - 28.42
Trong 52 Tuần 23.20 - 47.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)627.6K
Lợi nhuận trong 1 năm-33.28%
Beta0.3081
Vốn hóa thị trường6.25B
Hệ số P/E36.2
Doanh thu2.11B
EPS0.7685
Cổ tức (Lợi suất)0.26 (0.93%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202205/09/202216/11/202224.0026.0028.0030.0032.0034.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Enrico Vita
Nhân viên 12,587

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Amplifon increased tính đến 25.23% và có tổng là 1.95B. Thu nhập ròng increased tính đến 61.88% đến 163.60M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.45 đến N/A.
AMP.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.34%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.28%
Biên Hoạt động
13.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.71%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
568.2M
495.81M
541.4M
502.49M
Lợi nhuận Gộp
93.61M
53.64M
84.88M
47.78M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
93.61M
53.64M
84.88M
N/A
Thu nhập Ròng
63.69M
30.69M
55.78M
29.25M