Stocks-AON-Aon plc

AON Aon plc

320.49 -4.34 (-1.34%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó324.84
Trong Ngày 319.75 - 323.41
Trong 52 Tuần 244.48 - 341.58
Khối lượng Trung bình (3 tháng)759.44K
Lợi nhuận trong 1 năm22.55%
Beta0.7932
Vốn hóa thị trường67.19B
Hệ số P/E25.22
Doanh thu12.43B
EPS12.8814
Cổ tức (Lợi suất)2.24 (0.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/2023270.00280.00290.00300.00310.00320.00330.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Insurance Brokers Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory C. Case, MBA
Nhân viên 50,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Aon plc increased tính đến 10.19% và có tổng là 12.19B. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.15% đến 1.31B. Tài sản ròng decreased tính đến 67.68% đến 1.16B và EPS decreased từ 8.44 đến 5.55.
AON- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
35.63%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.96%
Biên Hoạt động
28.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.39%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.08B
3.67B
2.98B
2.7B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
873M
1.05B
514M
418M