Stocks-APA-APA Corporation

APA APA Corporation

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

APA Corporation giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
9.05B
Phạm vi trong ngày
29.76
-
30.63
Phạm vi 52 tuần
29.42
-
46.07
Khối lượng (3 tháng)
4.77M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
6.13
Doanh thu
8.58B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
43.85

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
60
Cao
Ngành 
Trung bình 54 
64
Môi trường
61
Xã hội
57
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh