Stocks-AQN-Algonquin Power & Utilities Corp

AQN Algonquin Power & Utilities Corp

5.79 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Algonquin Power & Utilities Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
4.12B
Phạm vi trong ngày
5.63
-
5.78
Phạm vi 52 tuần
4.89
-
9.12
Khối lượng (3 tháng)
4M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-16.66
Doanh thu
2.76B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
6.81

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
70
Môi trường
49
Xã hội
36
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh