StocksAlgonquin Power & Utilities CorpAQN

AQN

Algonquin Power & Utilities Corp

13.84 -0.18 (-1.28%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
13.82
B
13.87

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó13.84
Trong Ngày13.76 - 14.03
Trong 52 Tuần13.37 - 17.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.72M
Lợi nhuận trong 1 năm-15.23%
Beta0.888
Vốn hóa thị trường9.3B
Hệ số P/E14.18
Doanh thu2.12B
EPS0.9761
Cổ tức (Lợi suất)0.6647 (4.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/08/202114/10/202128/12/202113.5014.0014.5015.0015.5016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Electric Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành Arun Banskota, MBA
Nhân viên 3,441

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Algonquin Power & Utilities Corp increased tính đến 2.77% và có tổng là 1.65B. Thu nhập ròng increased tính đến 50.08% đến 727.83M. Tài sản ròng increased tính đến 26.40% đến 5.99B và EPS increased từ 1.04 đến 1.37.
AQN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.86%
Biên Lợi nhuận Ròng
25.40%
Biên Hoạt động
15.96%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.13%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
484.22M
584.96M
522.53M
527.42M
Lợi nhuận Gộp
117.82M
52.91M
99.92M
128.94M
Thu nhập từ Ho��t động Kinh doanh Chính
105.46M
37.37M
81.7M
113.78M
Thu nhập Ròng
486.9M
-3.34M
84.9M
-39.42M