Stocks-ARCC-Ares Capital Corp

ARCC Ares Capital Corp

19.69 -0.09 (-0.46%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.69
Trong Ngày 19.57 - 19.81
Trong 52 Tuần 16.51 - 22.87
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.46M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.62%
Beta1.0095
Vốn hóa thị trường9.64B
Hệ số P/E5.83
Doanh thu1.81B
EPS3.5868
Cổ tức (Lợi suất)1.62 (8.23%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202317.0018.0019.0020.0021.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành Kipp deVeer, III, MBA
Nhân viên 2,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ares Capital Corp increased tính đến 55.12% và có tổng là 2.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 223.76% đến 1.57B. Tài sản ròng increased tính đến 23.58% đến 8.87B và EPS increased từ 1.14 đến 3.51.
ARCC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
66.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
54.33%
Biên Hoạt động
109.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.41%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
538M
505M
479M
546M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
382M
211M
111M
104M