ETF-ARKK-ARK Innovation ETF

ARKK ARK Innovation ETF

40.39 2.12 (5.54%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.39
Trong Ngày 37.86 - 40.62
Trong 52 Tuần 29.39 - 78.16
Lợi nhuận trong 1 năm-46.40%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202330.0035.0040.0045.0050.0055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC