StocksAramarkARMK

ARMK

Aramark

34.69 0.59 (1.73%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
34.69
B
34.81

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó34.11
Trong Ngày34.10 - 34.82
Trong 52 Tuần30.89 - 43.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.88M
Lợi nhuận trong 1 năm-1.06%
Beta1.357
Vốn hóa thị trường8.75B
Hệ số P/E49.75
Doanh thu12.1B
EPS-0.3609
Cổ tức (Lợi suất)0.44 (1.27%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202126/10/202106/01/202232.0034.0036.0038.0040.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành John J. Zillmer, MBA
Nhân viên 248,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Aramark decreased tính đến 5.72% và có tổng là 12.10B. Thu nhập ròng increased tính đến 80.01% đến -92.22M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.51% đến 2.73B và EPS increased từ -1.83 đến -0.36.
ARMK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.91%
Biên Hoạt động
1.90%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.06%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.74B
2.82B
2.98B
3.55B
Lợi nhuận Gộp
100.85M
90.13M
190.98M
219.59M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
7.19M
5.35M
74.25M
132.32M
Thu nhập Ròng
-81.38M
-77.66M
32.56M
34.26M