StocksArrow Electronics IncARW

ARW

Arrow Electronics Inc

120.56 1.41 (1.18%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
120.56
B
120.86

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó119.15
Trong Ngày 118.92 - 120.90
Trong 52 Tuần 105.45 - 137.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)587.25K
Lợi nhuận trong 1 năm-0.49%
Beta1.0961
Vốn hóa thị trường7.87B
Hệ số P/E6.7
Doanh thu35.17B
EPS17.7889
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/12/202128/02/202210/05/2022110.00115.00120.00125.00130.00135.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronics Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Michael J. Long
Nhân viên 20,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Arrow Electronics Inc increased tính đến 0.64% và có tổng là 9.07B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1.48% đến 366.00M. Tài sản ròng increased tính đến 1.65% đến 5.43B và EPS increased từ 5.26 đến 5.31.
ARW- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.69%
Biên Hoạt động
5.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.59%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
8.56B
8.51B
9.02B
9.07B
Lợi nhuận Gộp
951.57M
1.03B
1.15B
1.16B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
341.32M
401.84M
515.69M
515.27M
Thu nhập Ròng
241.2M
290.55M
371.49M
366M