ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFASHR

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

28.09 0.89 (3.27%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
28.04
B
28.19
Hàng đầu