ETF-ASHR-Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

31.72 0.20 (0.63%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó31.72
Trong Ngày 31.39 - 31.66
Trong 52 Tuần 24.16 - 36.92
Lợi nhuận trong 1 năm-14.76%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202224/10/202205/01/202326.0028.0030.0032.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC