Stocks-ASRNL.NV-ASR Nederland NV

ASRNL.NV ASR Nederland NV

42.94 0.28 (0.66%)
Đầu tư
0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.22B
Phạm vi trong ngày
42.41
-
43.08
Phạm vi 52 tuần
32.84
-
46.23
Khối lượng (3 tháng)
493.15K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
6.56
Doanh thu
6.98B
Thảo luận Hàng đầu

Thu nhập sắp có

22
T2
BÁO CÁO
ASR Nederland NV Báo cáo thu nhập Q3 2022 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 56 
69
Môi trường
60
Xã hội
45
Quản trị

Mọi người cũng đã mua