StocksAdtalem Global Education IncATGE

ATGE

Adtalem Global Education Inc

39.00 0.75 (1.96%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
39.00
B
39.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó38.26
Trong Ngày 37.39 - 39.13
Trong 52 Tuần 18.91 - 40.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)472.67K
Lợi nhuận trong 1 năm12.94%
Beta0.7794
Vốn hóa thị trường1.73B
Hệ số P/E21.48
Doanh thu1.45B
EPS-3.1638
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/03/202220/05/202202/08/202220.0025.0030.0035.0040.0045.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Stephen Wayne Beard
Nhân viên 4,682

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Adtalem Global Education Inc increased tính đến 24.70% và có tổng là 1.39B. Thu nhập ròng decreased tính đến 129.36% đến -29.83M. Tài sản ròng increased tính đến 15.52% đến 1.51B và EPS decreased từ 1.49 đến -3.22.
ATGE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.21%
Biên Hoạt động
12.27%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.22%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
348.33M
371.2M
365.62M
361.23M
Lợi nhuận Gộp
166.28M
166.47M
179.75M
184.23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
25.74M
37.18M
49.71M
64.82M
Thu nhập Ròng
-40.63M
39.03M
5.86M
2.46M