Stocks-ATHM.CH-Autohome-ADR

ATHM.CH Autohome-ADR

25.63 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Autohome-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
3.16B
Phạm vi trong ngày
24.94
-
25.52
Phạm vi 52 tuần
23.38
-
36.70
Khối lượng (3 tháng)
471.94K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.85
Doanh thu
1.01B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
66
Rất cao
Ngành 
Trung bình 49 
45
Môi trường
50
Xã hội
81
Quản trị

Mọi người cũng đã mua