StocksAtmos Energy CorpATO

ATO

Atmos Energy Corp

106.09 1.08 (1.03%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
106.09
B
106.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.01
Trong Ngày 104.45 - 106.32
Trong 52 Tuần 87.93 - 122.82
Khối lượng Trung bình (3 tháng)891.87K
Lợi nhuận trong 1 năm17.44%
Beta0.6743
Vốn hóa thị trường14.69B
Hệ số P/E19.04
Doanh thu4.05B
EPS5.5153
Cổ tức (Lợi suất)2.72 (2.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202207/07/202215/09/2022105.00110.00115.00120.00125.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành J. Kevin Akers
Nhân viên 4,684

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Atmos Energy Corp increased tính đến 20.78% và có tổng là 3.41B. Thu nhập ròng increased tính đến 10.74% đến 665.56M. Tài sản ròng increased tính đến 16.43% đến 7.91B và EPS increased từ 4.89 đến 5.12.
ATO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.44%
Biên Hoạt động
22.40%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.03%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
568.38M
1.01B
1.65B
816.43M
Lợi nhuận Gộp
160.37M
354.66M
481.72M
250.71M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
90.96M
275.86M
N/A
154.59M
Thu nhập Ròng
48.72M
249.04M
324.8M
128.47M