Stocks-AU-AngloGold Ashanti Ltd-ADR

AU AngloGold Ashanti Ltd-ADR

17.38 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

AngloGold Ashanti Ltd-ADR giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
7.29B
Phạm vi trong ngày
17.35
-
17.82
Phạm vi 52 tuần
14.89
-
30.21
Khối lượng (3 tháng)
2.07M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
187.49
Doanh thu
4.53B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

23
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
64
Môi trường
63
Xã hội
44
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh