StocksAvery Dennison CorpAVY

AVY

Avery Dennison Corp

170.10 -1.75 (-1.02%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
169.70
B
170.38

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó170.10
Trong Ngày 168.58 - 171.88
Trong 52 Tuần 150.86 - 228.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)426.29K
Lợi nhuận trong 1 năm-20.34%
Beta1.0082
Vốn hóa thị trường13.82B
Hệ số P/E18.6
Doanh thu8.95B
EPS9.1466
Cổ tức (Lợi suất)2.86 (1.68%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202211/07/202219/09/2022160.00170.00180.00190.00200.00210.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Mitchell R. Butier
Nhân viên 36,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Avery Dennison Corp increased tính đến 20.61% và có tổng là 8.41B. Thu nhập ròng increased tính đến 33.14% đến 740.10M. Tài sản ròng increased tính đến 29.60% đến 1.92B và EPS increased từ 6.61 đến 8.83.
AVY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.08%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.37%
Biên Hoạt động
12.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.08%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.07B
2.18B
2.35B
2.35B
Lợi nhuận Gộp
554.4M
585.1M
641.3M
643.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
257.5M
252.8M
286.3M
310.8M
Thu nhập Ròng
164.1M
182.7M
198.2M
214.5M