StocksAmerican Water Works Co IncAWK

AWK

American Water Works Co Inc

158.50 -0.10 (-0.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
158.50
B
158.88

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó158.61
Trong Ngày 157.11 - 159.05
Trong 52 Tuần 129.17 - 189.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)832K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.68%
Beta0.7456
Vốn hóa thị trường28.86B
Hệ số P/E22.24
Doanh thu3.82B
EPS7.1374
Cổ tức (Lợi suất)2.515 (1.59%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/03/202220/05/202202/08/2022140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Water Utilities
Tổng Giám đốc Điều hành M. Susan Hardwick, CPA
Nhân viên 6,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của American Water Works Co Inc increased tính đến 4.05% và có tổng là 3.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 78.14% đến 1.26B. Tài sản ròng increased tính đến 13.08% đến 7.30B và EPS increased từ 3.90 đến 6.94.
AWK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
19.46%
Biên Hoạt động
31.66%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.72%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
1.09B
951M
842M
937M
Lợi nhuận Gộp
495M
300M
320M
398M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
417M
220M
246M
327M
Thu nhập Ròng
278M
645M
158M
218M