Stocks-AXTA-Axalta Coating Systems

AXTA Axalta Coating Systems

26.92 0.15 (0.56%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.78
Trong Ngày 25.87 - 27.04
Trong 52 Tuần 20.62 - 34.07
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.06M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.60%
Beta1.1744
Vốn hóa thị trường5.91B
Hệ số P/E29.82
Doanh thu4.78B
EPS0.898
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202222.0023.0024.0025.0026.0027.0028.0029.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Rakesh Sachdev, MBA
Nhân viên 13,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Axalta Coating Systems increased tính đến 18.16% và có tổng là 4.42B. Thu nhập ròng increased tính đến 116.72% đến 264.40M. Tài sản ròng increased tính đến 3.98% đến 1.54B và EPS increased từ 0.52 đến 1.14.
AXTA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.01%
Biên Hoạt động
8.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.38%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.14B
1.17B
1.23B
1.24B
Lợi nhuận Gộp
299.2M
303.9M
318.6M
332.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
93.4M
96.8M
135.6M
128.8M
Thu nhập Ròng
53.4M
40.9M
44.1M
63.3M