StocksAcuity Brands Inc.AYI

AYI

Acuity Brands Inc.

183.27 -2.24 (-1.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
183.27
B
183.76

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó185.51
Trong Ngày 181.55 - 183.68
Trong 52 Tuần 142.43 - 224.27
Khối lượng Trung bình (3 tháng)278.2K
Lợi nhuận trong 1 năm1.54%
Beta1.1365
Vốn hóa thị trường6.08B
Hệ số P/E17.88
Doanh thu3.89B
EPS10.3924
Cổ tức (Lợi suất)0.52 (0.28%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/03/202218/05/202229/07/2022150.00160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electrical Products
Tổng Giám đốc Điều hành Neil M. Ashe, MBA
Nhân viên 13,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2021: Doanh thu của Acuity Brands Inc. increased tính đến 4.05% và có tổng là 3.46B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.36% đến 306.30M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.90% đến 2.04B và EPS increased từ 6.27 đến 8.38.
AYI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.64%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.80%
Biên Hoạt động
12.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.78%
08/21
11/21
02/22
05/22
Tổng Doanh thu
992.7M
926.1M
909.1M
1.06B
Lợi nhuận Gộp
419.3M
375.5M
379.3M
434.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
134.6M
115.1M
102.3M
142.7M
Thu nhập Ròng
98.1M
87.6M
75.3M
105.7M