Stocks-AZM.MI-Azimut Holding

AZM.MI Azimut Holding

19.19 -0.29 (-1.46%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.48
Trong Ngày 19.15 - 19.59
Trong 52 Tuần 13.78 - 26.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)600.03K
Lợi nhuận trong 1 năm-22.18%
Beta0.339
Vốn hóa thị trường2.72B
Hệ số P/E4.64
Doanh thu1.47B
EPS4.1925
Cổ tức (Lợi suất)1.3 (6.77%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/06/202201/09/202214/11/202214.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Financial Conglomerates
Tổng Giám đốc Điều hành Gabriele Roberto Blei; Massimo Guiati; Paolo Martini; Giorgio Medda; Alessandro Zambotti
Nhân viên 1,441

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Azimut Holding increased tính đến 42.81% và có tổng là 1.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 57.48% đến 612.08M. Tài sản ròng increased tính đến 41.12% đến 1.20B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
AZM.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.59%
Biên Lợi nhuận Ròng
27.86%
Biên Hoạt động
54.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.74%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
552.01M
304.86M
304.66M
277.97M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
284.93M
97.71M
106.26M
107.91M