Stocks-AZN-AstraZeneca PLC ADR

AZN AstraZeneca PLC ADR

66.12 0.12 (0.18%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó66.12
Trong Ngày 65.68 - 66.33
Trong 52 Tuần 52.57 - 71.63
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.6M
Lợi nhuận trong 1 năm16.67%
Beta0.5925
Vốn hóa thị trường204.91B
Hệ số P/E100.43
Doanh thu45.26B
EPS0.6584
Cổ tức (Lợi suất)1.42 (2.15%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/06/202225/08/202204/11/202255.0057.5060.0062.5065.0067.5070.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Pascal Soriot, MBA, DVM
Nhân viên 83,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của AstraZeneca PLC ADR increased tính đến 38.48% và có tổng là 38.51B. Thu nhập ròng decreased tính đến 96.37% đến 115.00M. Tài sản ròng increased tính đến 151.23% đến 39.29B và EPS decreased từ 1.23 đến 0.04.
AZN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.55%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.09%
Biên Hoạt động
7.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.26%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
12.01B
11.39B
10.77B
10.98B
Lợi nhuận Gộp
6.18B
6.9B
6.75B
7.02B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
855M
661M
1.3B
Thu nhập Ròng
-346M
388M
360M
1.64B