StocksAutozone IncAZO

AZO

Autozone Inc

1495.84 28.40 (1.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1494.47
B
1498.84

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1495.84
Trong Ngày1463.66 - 1496.90
Trong 52 Tuần951.30 - 1496.90
Khối lượng Trung bình (3 tháng)247.85K
Lợi nhuận trong 1 năm50.72%
Beta0.7905
Vốn hóa Thị trường32.96B
Hệ số P/E18.97
Doanh thu13.39B
EPS78.8565
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành William C. Rhodes, III, MBA
Nhân viên 100,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/8/2020, doanh thu của Autozone Inc increased tính đến 63.57% và có tổng là 4.55B. Thu nhập ròng increased tính đến 115.94% đến 740.46M. Tài sản ròng increased tính đến 46.23% đến -877.98M và EPS increased từ 14.39 đến 30.93.
AZO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.54%
Biên Hoạt động
20.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
47.10%
11/19
02/20
04/20
08/20
Tổng Doanh thu
2.79B
2.51B
2.78B
4.55B
Lợi nhuận Gộp
1.5B
1.37B
1.49B
2.41B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
500.04M
407.94M
566.69M
1.03B
Thu nhập Ròng
350.34M
299.28M
342.9M
740.46M