StocksAutozone IncAZO

AZO

Autozone Inc

2128.15 -41.12 (-1.90%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
2128.15
B
2135.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2169.27
Trong Ngày 2125.27 - 2190.84
Trong 52 Tuần 1451.35 - 2265.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)196.69K
Lợi nhuận trong 1 năm42.74%
Beta0.8466
Vốn hóa thị trường42.07B
Hệ số P/E19.15
Doanh thu15.82B
EPS112.7359
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/20221800.001900.002000.002100.002200.002300.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành William C. Rhodes, III, MBA
Nhân viên 100,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/4/2022, doanh thu của Autozone Inc increased tính đến 14.70% và có tổng là 3.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.61% đến 592.57M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 22.30 đến N/A.
AZO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
52.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.17%
Biên Hoạt động
20.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
46.93%
08/21
11/21
02/22
04/22
Tổng Doanh thu
4.91B
3.67B
3.37B
3.87B
Lợi nhuận Gộp
2.57B
1.93B
1.79B
2.01B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.04B
754.49M
626.76M
N/A
Thu nhập Ròng
785.77M
555.24M
471.76M
592.57M