StocksBank of America CorpBAC

BAC

Bank of America Corp

45.47 -0.43 (-0.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
45.44
B
45.55

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.47
Trong Ngày45.05 - 46.69
Trong 52 Tuần29.54 - 49.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)49.8M
Lợi nhuận trong 1 năm53.08%
Beta1.3193
Vốn hóa thị trường375.65B
Hệ số P/E12.85
Doanh thu94.84B
EPS3.5709
Cổ tức (Lợi suất)0.78 (1.72%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202240.0042.5045.0047.5050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Brian T. Moynihan
Nhân viên 213,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bank of America Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 78.71% đến 31.98B. Tài sản ròng decreased tính đến 1.05% đến 270.07B và EPS increased từ 1.87 đến 3.57.
BAC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
24.17%
Biên Hoạt động
32.07%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.94%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
8.05B
9.22B
7.69B
7.01B