StocksBank of America CorpBAC

BAC

Bank of America Corp

39.99 0.29 (0.73%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
39.95
B
40.04

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.99
Trong Ngày39.47 - 40.13
Trong 52 Tuần20.08 - 40.23
Khối lượng Trung bình (3 tháng)54.55M
Lợi nhuận trong 1 năm66.67%
Beta1.3066
Vốn hóa Thị trường345.24B
Hệ số P/E21.35
Doanh thu98.84B
EPS1.8728
Cổ tức (Lợi suất)0.72 (1.80%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/10/202008/01/202123/03/202125.0027.5030.0032.5035.0037.5040.0042.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Brian T. Moynihan
Nhân viên 213,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/9/2020, doanh thu của Bank of America Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 38.15% đến 4.88B. Tài sản ròng increased tính đến 1.21% đến 268.85B và EPS increased từ 0.37 đến 0.51.
BAC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
21.24%
Biên Hoạt động
20.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.51%
12/19
03/20
06/20
09/20
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
6.99B
4.01B
3.53B
4.88B