StocksBooz Allen Hamilton Holding CorpBAH

BAH

Booz Allen Hamilton Holding Corp

88.89 -0.64 (-0.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
88.89
B
89.13

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó89.54
Trong Ngày 87.94 - 89.07
Trong 52 Tuần 69.50 - 91.36
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.03M
Lợi nhuận trong 1 năm3.73%
Beta0.6602
Vốn hóa thị trường11.84B
Hệ số P/E26.03
Doanh thu8.36B
EPS3.4397
Cổ tức (Lợi suất)1.04 (1.17%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Horacio D. Rozanski, MBA
Nhân viên 29,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Booz Allen Hamilton Holding Corp increased tính đến 10.22% và có tổng là 2.24B. Thu nhập ròng decreased tính đến 29.52% đến 90.21M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.95 đến N/A.
BAH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.05%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.15%
Biên Hoạt động
8.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.82%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.99B
2.11B
2.03B
2.24B
Lợi nhuận Gộp
443.06M
480.63M
439.83M
480.73M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
141.26M
218.37M
177.21M
N/A
Thu nhập Ròng
91.62M
153.74M
127.99M
90.21M