Stocks-BARC.L-Barclays

BARC.L Barclays

0 0 (0%)
Giao dịch

Barclays giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
21.56B
Phạm vi trong ngày
140.85
-
144.02
Phạm vi 52 tuần
127.79
-
188.56
Khối lượng (3 tháng)
30.79M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.1
Doanh thu
25.59B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

20
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
217.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
47
Thấp
Ngành 
Trung bình 51 
65
Môi trường
58
Xã hội
30
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh