Stocks-BAS.DE-BASF SE

BAS.DE BASF SE

0 0 (0%)
Giao dịch

BASF SE giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
39.29B
Phạm vi trong ngày
43.934
-
44.763
Phạm vi 52 tuần
40.115
-
53.300
Khối lượng (3 tháng)
2.21M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-13.21
Doanh thu
72.36B

Tin tức mới nhất về BASF SE

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 58 
52
Môi trường
63
Xã hội
45
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua