Stocks-BASE-Couchbase Inc.

BASE Couchbase Inc.

14.79 0.13 (0.89%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó14.79
Trong Ngày 14.61 - 14.97
Trong 52 Tuần 10.17 - 24.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)191.36K
Lợi nhuận trong 1 năm-38.79%
Beta0
Vốn hóa thị trường668.08M
Hệ số P/E
Doanh thu148.27M
EPS-1.4653
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202228/10/202211/01/202312.0014.0016.0018.0020.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew M. Cain, MBA
Nhân viên 646

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Couchbase Inc. increased tính đến 19.61% và có tổng là 123.54M. Thu nhập ròng decreased tính đến 45.63% đến -58.23M. Tài sản ròng increased tính đến 1,259.16% đến 183.22M và EPS decreased từ -1.10 đến -2.37.
BASE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
87.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
-40.43%
Biên Hoạt động
-42.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
70.44%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
35.06M
34.85M
39.79M
38.56M
Lợi nhuận Gộp
30.94M
30.2M
35.01M
33.68M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-12.67M
-18.99M
-15.23M
-16.59M
Thu nhập Ròng
-13.24M
-19.83M
-15.37M
-16.68M