StocksBritish American TobaccoBATS.L

BATS.L

British American Tobacco

3275.08 28.46 (0.88%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3275.08
B
3285.42

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3275.08
Trong Ngày 3214.17 - 3278.57
Trong 52 Tuần 2505.74 - 3641.22
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.12M
Lợi nhuận trong 1 năm29.93%
Beta0.1246
Vốn hóa thị trường73.48B
Hệ số P/E13.86
Doanh thu26.38B
EPS2.3683
Cổ tức (Lợi suất)2.7225 (8.31%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202208/07/202215/09/20223300.003400.003500.003600.003700.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Tobacco
Tổng Giám đốc Điều hành Jack Marie Henry David Bowles
Nhân viên 55,981

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của British American Tobacco decreased tính đến 0.30% và có tổng là 25.68B. Thu nhập ròng increased tính đến 6.25% đến 6.97B. Tài sản ròng increased tính đến 7.06% đến 67.40B và EPS increased từ 2.79 đến 2.96.
BATS.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
69.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
58.01%
Biên Hoạt động
41.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.95%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
24.49B
25.88B
25.76B
25.68B
Lợi nhuận Gộp
16.12B
17.33B
18.12B
17.72B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
9.68B
9.98B
11.35B
10.52B
Thu nhập Ròng
6.21B
5.85B
6.56B
6.97B