StocksBayer AGBAYN.DE

BAYN.DE

Bayer AG

58.02 1.35 (2.38%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
58.02
B
58.13

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó56.67
Trong Ngày 56.41 - 58.08
Trong 52 Tuần 43.86 - 67.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.08M
Lợi nhuận trong 1 năm14.87%
Beta0.1758
Vốn hóa thị trường55.72B
Hệ số P/E25.31
Doanh thu46.39B
EPS2.2414
Cổ tức (Lợi suất)2 (3.45%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Werner Baumann
Nhân viên 99,637

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bayer AG increased tính đến 6.48% và có tổng là 44.08B. Thu nhập ròng increased tính đến 106.57% đến 1.02B. Tài sản ròng increased tính đến 8.04% đến 33.17B và EPS increased từ -10.68 đến 1.02.
BAYN.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.72%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.37%
Biên Hoạt động
19.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.38%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
10.85B
9.78B
11.12B
14.64B
Lợi nhuận Gộp
6.31B
5.89B
7.43B
9.46B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.14B
1.19B
2.54B
4.14B
Thu nhập Ròng
-2.33B
90M
1.17B
3.29B