StocksBridgebio Pharma IncBBIO

BBIO

Bridgebio Pharma Inc

47.00 0.87 (1.89%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
46.85
B
47.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó47.00
Trong Ngày45.08 - 46.97
Trong 52 Tuần37.29 - 73.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)805.07K
Lợi nhuận trong 1 năm18.04%
Beta1.2093
Vốn hóa thị trường7.04B
Hệ số P/E
Doanh thu62.74M
EPS-3.8217
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/05/202123/07/202104/10/202145.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Neil Kumar, PhD
Nhân viên 385

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Bridgebio Pharma Inc decreased tính đến 79.66% và có tổng là 8.25M. Thu nhập ròng decreased tính đến 75.16% đến -505.49M. Tài sản ròng decreased tính đến 77.33% đến 107.89M và EPS decreased từ -2.48 đến -3.80.
BBIO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-1,520.55%
Biên Hoạt động
-811.26%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-51.23%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
8.13M
122K
462K
54.02M
Lợi nhuận Gộp
8.13M
N/A
N/A
51.23M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-119.94M
-127.49M
-167.5M
-94.02M
Thu nhập Ròng
-130.17M
-135.03M
-171.08M
-102.07M