Stocks-BBOX.L-Tritax Big Box REIT Plc

BBOX.L Tritax Big Box REIT Plc

144.88 -3.10 (-2.09%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó144.88
Trong Ngày 143.98 - 148.78
Trong 52 Tuần 119.82 - 250.77
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.01M
Lợi nhuận trong 1 năm-40.13%
Beta0.1725
Vốn hóa thị trường2.71B
Hệ số P/E2.5
Doanh thu216.5M
EPS0.5798
Cổ tức (Lợi suất)0.06925 (4.78%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202221/11/2022140.00160.00180.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Investment Trusts Or Mutual Funds
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Tritax Big Box REIT Plc increased tính đến 19.39% và có tổng là 208.70M. Thu nhập ròng increased tính đến 116.42% đến 972.60M. Tài sản ròng increased tính đến 39.54% đến 4.08B và EPS increased từ 0.26 đến 0.55.
BBOX.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
96.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
244.50%
Biên Hoạt động
84.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.99%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
137.73M
152.6M
174.8M
208.7M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
252.57M
141.2M
449.4M
972.6M