Stocks-BC-Brunswick Corp

BC Brunswick Corp

80.28 0.11 (0.14%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó80.28
Trong Ngày 78.47 - 80.29
Trong 52 Tuần 61.83 - 98.40
Khối lượng Trung bình (3 tháng)583.9K
Lợi nhuận trong 1 năm-7.72%
Beta1.377
Vốn hóa thị trường5.82B
Hệ số P/E9.62
Doanh thu6.66B
EPS8.3432
Cổ tức (Lợi suất)1.46 (1.82%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Auto Parts OEM
Tổng Giám đốc Điều hành David M. Foulkes
Nhân viên 18,582

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Brunswick Corp increased tính đến 34.47% và có tổng là 5.85B. Thu nhập ròng increased tính đến 58.90% đến 595.40M. Tài sản ròng increased tính đến 26.77% đến 1.91B và EPS increased từ 4.70 đến 7.57.
BC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
26.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.42%
Biên Hoạt động
13.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.32%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.43B
1.7B
1.84B
1.7B
Lợi nhuận Gộp
376.8M
483.6M
536.4M
498.9M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
121.9M
239.5M
279M
262.3M
Thu nhập Ròng
102M
174M
198.8M
168.2M