StocksBCE IncBCE

BCE

BCE Inc

52.07 0.30 (0.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
52.07
B
52.19

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.77
Trong Ngày51.67 - 52.36
Trong 52 Tuần40.56 - 53.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.02M
Lợi nhuận trong 1 năm24.49%
Beta0.7433
Vốn hóa thị trường47.05B
Hệ số P/E21.44
Doanh thu18.46B
EPS2.4148
Cổ tức (Lợi suất)2.7628 (5.30%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Mirko Bibic
Nhân viên 50,704

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của BCE Inc decreased tính đến 4.86% và có tổng là 17.06B. Thu nhập ròng decreased tính đến 24.12% đến 1.84B. Tài sản ròng increased tính đến 1.41% đến 16.74B và EPS decreased từ 2.54 đến 1.89.
BCE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.85%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.36%
Biên Hoạt động
22.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.85%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
4.68B
4.51B
4.64B
4.63B
Lợi nhuận Gộp
1.4B
1.37B
1.44B
1.48B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
996.88M
1.02B
1.08B
1.12B
Thu nhập Ròng
553.31M
542.55M
597.82M
645.2M