StocksBalchem CorporationBCPC

BCPC

Balchem Corporation

147.74 0.54 (0.36%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
147.74
B
148.39

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó147.21
Trong Ngày146.11 - 148.36
Trong 52 Tuần106.29 - 174.10
Khối lượng Trung bình (3 tháng)117.35K
Lợi nhuận trong 1 năm28.76%
Beta0.8394
Vốn hóa thị trường4.77B
Hệ số P/E51.46
Doanh thu766.6M
EPS2.8605
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202121/10/202106/01/2022130.00140.00150.00160.00170.00180.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Chemicals Specialty
Tổng Giám đốc Điều hành Theodore L. Harris, MBA
Nhân viên 1,342

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Balchem Corporation increased tính đến 9.31% và có tổng là 703.64M. Thu nhập ròng increased tính đến 6.22% đến 84.62M. Tài sản ròng increased tính đến 11.37% đến 828.23M và EPS increased từ 2.45 đến 2.60.
BCPC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
30.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.94%
Biên Hoạt động
16.22%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.25%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
180.71M
185.66M
202.37M
197.87M
Lợi nhuận Gộp
56.82M
58.73M
59.45M
60.93M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
29.64M
30.81M
31.06M
32.82M
Thu nhập Ròng
22.16M
23.41M
22.73M
25.01M