Stocks-BCRX-BioCryst Pharmaceuticals Inc

BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc

10.55 -0.19 (-1.73%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10.74
Trong Ngày 10.46 - 10.77
Trong 52 Tuần 7.62 - 19.95
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.7M
Lợi nhuận trong 1 năm-29.52%
Beta1.3771
Vốn hóa thị trường2B
Hệ số P/E
Doanh thu238.44M
EPS-1.0445
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/08/202202/11/202217/01/202310.0011.0012.0013.0014.0015.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành Jon P. Stonehouse
Nhân viên 358

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BioCryst Pharmaceuticals Inc increased tính đến 782.38% và có tổng là 157.17M. Thu nhập ròng decreased tính đến 0.68% đến -184.06M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -1.09 đến N/A.
BCRX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
97.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
-464.18%
Biên Hoạt động
-64.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-118.86%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
47.16M
49.92M
65.53M
75.83M
Lợi nhuận Gộp
46.74M
49.69M
65.29M
72.21M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-52.18M
-49.96M
-34.72M
-17.45M
Thu nhập Ròng
-17.78M
-74.2M
-58.86M
-42.52M