StocksBecton Dickinson & Co.BDX

BDX

Becton Dickinson & Co.

245.87 1.48 (0.61%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
245.87
B
246.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó244.40
Trong Ngày 242.38 - 246.34
Trong 52 Tuần 229.89 - 280.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.05M
Lợi nhuận trong 1 năm-3.67%
Beta0.5056
Vốn hóa thị trường69.78B
Hệ số P/E38.59
Doanh thu20.03B
EPS6.3429
Cổ tức (Lợi suất)3.48 (1.41%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/2022240.00250.00260.00270.00280.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Thomas E. Polen, MBA
Nhân viên 75,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của Becton Dickinson & Co. increased tính đến 18.29% và có tổng là 20.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 139.36% đến 2.09B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.37% đến 23.68B và EPS increased từ 2.72 đến 6.85.
BDX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
45.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.72%
Biên Hoạt động
13.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.92%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
4.89B
5.14B
5B
5.01B
Lợi nhuận Gộp
2.16B
2.29B
2.42B
2.31B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
580M
554M
850M
681M
Thu nhập Ròng
525M
265M
677M
454M