Stocks-BEI.DE-Beiersdorf AG

BEI.DE Beiersdorf AG

105.14 -0.81 (-0.76%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó105.95
Trong Ngày 105.14 - 105.69
Trong 52 Tuần 78.93 - 105.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)286.48K
Lợi nhuận trong 1 năm17.16%
Beta0.0575
Vốn hóa thị trường23.99B
Hệ số P/E32.5
Doanh thu8.23B
EPS3.2537
Cổ tức (Lợi suất)0.7 (0.66%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202205/09/202216/11/202292.5095.0097.50100.00102.50105.00107.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Household Or Personal Care
Tổng Giám đốc Điều hành Vincent Warnery, MBA
Nhân viên 20,567

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Beiersdorf AG increased tính đến 8.57% và có tổng là 7.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.52% đến 655.00M. Tài sản ròng increased tính đến 10.04% đến 6.89B và EPS increased từ 2.47 đến 2.81.
BEI.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
56.37%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.06%
Biên Hoạt động
12.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.14%
03/15
06/15
09/15
12/15
Tổng Doanh thu
1.71B
1.7B
1.63B
1.65B
Lợi nhuận Gộp
1.01B
1.01B
948M
931M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
257M
256M
253M
156M
Thu nhập Ròng
181M
170M
163M
157M