ETF-BIL-SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

91.44 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 91.44
Trong Ngày 91.29 - 91.29
Trong 52 Tuần 91.07 - 91.71
Lợi nhuận trong 1 năm -0.02%
Tỷ Lệ Chi Phí <0.01%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Lợi Nhuận Trung Bình Hàng Năm
Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận hàng năm của [tên tài sản], được cập nhật hàng tháng.
1 Năm
3 Năm
5 Năm
% Lợi Nhuận Giá
5.11%
2.21%
1.78%