StocksBioMerieuxBIM.PA

BIM.PA

BioMerieux

85.06 2.52 (3.05%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
84.87
B
85.21

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó85.06
Trong Ngày 82.26 - 85.17
Trong 52 Tuần 78.30 - 132.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)110.95K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.91%
Beta0.1149
Vốn hóa thị trường10.09B
Hệ số P/E18.27
Doanh thu3.46B
EPS4.6657
Cổ tức (Lợi suất)0.85 (1.00%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202215/09/202280.0085.0090.0095.00100.00105.00110.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Specialties
Tổng Giám đốc Điều hành Alexandre Mérieux
Nhân viên 13,076

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của BioMerieux increased tính đến 8.27% và có tổng là 3.38B. Thu nhập ròng increased tính đến 48.55% đến 598.20M. Tài sản ròng increased tính đến 27.94% đến 3.17B và EPS increased từ 3.41 đến 5.06.
BIM.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
56.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.39%
Biên Hoạt động
19.06%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.00%
06/12
09/12
12/12
03/13
Tổng Doanh thu
387.6M
382.6M
436.8M
358.9M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
0
0
N/A
Thu nhập Ròng
N/A
N/A
N/A
N/A