Stocks-BK-Bank of New York Mellon Corp

BK Bank of New York Mellon Corp

44.36 1.52 (3.56%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.84
Trong Ngày 42.17 - 44.79
Trong 52 Tuần 36.18 - 64.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.15M
Lợi nhuận trong 1 năm-20.74%
Beta1.0386
Vốn hóa thị trường34.63B
Hệ số P/E13.05
Doanh thu17.91B
EPS3.2824
Cổ tức (Lợi suất)1.42 (3.20%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Robin Vince
Nhân viên 49,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Bank of New York Mellon Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 4.17% đến 3.77B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.83 đến N/A.
BK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
22.49%
Biên Hoạt động
23.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.95%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
869M
765M
864M
388M