Stocks-BKG.L-Berkeley Group Holdings PLC

BKG.L Berkeley Group Holdings PLC

3767.34 -11.98 (-0.32%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó3779.32
Trong Ngày 3749.37 - 3810.28
Trong 52 Tuần 3112.32 - 4912.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)335.87K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.02%
Beta0.1238
Vốn hóa thị trường4.1B
Hệ số P/E8.65
Doanh thu2.35B
EPS4.3618
Cổ tức (Lợi suất)0.2125 (0.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Robert Charles Grenville Perrins
Nhân viên 3,030

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/4/2022: Doanh thu của Berkeley Group Holdings PLC increased tính đến 6.62% và có tổng là 2.35B. Thu nhập ròng increased tính đến 14.12% đến 482.40M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.24% đến 3.14B và EPS increased từ 3.33 đến 4.11.
BKG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
28.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.06%
Biên Hoạt động
21.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.73%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
2.96B
1.92B
2.2B
2.35B
Lợi nhuận Gộp
926.2M
637.4M
635.3M
664.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
768.4M
469.7M
502.3M
507.9M
Thu nhập Ròng
627.4M
410.1M
422.7M
482.4M