Stocks-BKT.MC-Bankinter

BKT.MC Bankinter

5.608 0 (0%)
Giao dịch

Bankinter giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.02B
Phạm vi trong ngày
5.488
-
5.602
Phạm vi 52 tuần
4.991
-
6.920
Khối lượng (3 tháng)
3.18M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
6.17
Doanh thu
4.13B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
8.30

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
75
Môi trường
59
Xã hội
34
Quản trị

Mọi người cũng đã mua