ETF-BNDX-Vanguard Total International Bond ETF

BNDX Vanguard Total International Bond ETF

49.02 0.39 (0.79%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó48.64
Trong Ngày 48.90 - 49.09
Trong 52 Tuần 46.79 - 54.20
Lợi nhuận trong 1 năm-9.71%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC