ETF-BOND-PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund

92.26 0.69 (0.75%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó91.57
Trong Ngày 91.34 - 92.31
Trong 52 Tuần 86.04 - 110.00
Lợi nhuận trong 1 năm-15.64%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC